MIT - Multidisciplinaire ondersteuning

De (gezondheids-)situatie van een cliënt kan soms plotseling veranderen, waardoor er snel (para)medische interventies nodig zijn. Op deze momenten kun je terugvallen op de expertise van het Multidisciplinair Interventie Team en werkt voor alle cliënten buiten de centrumlocaties. Het MIT helpt je graag!

Waarvoor kun je het MIT inschakelen?

Verandert er iets in de gezondheidssituatie van een cliënt? Informeer het MIT zo spoedig mogelijk. Dan kan het MIT snel bijspringen en zo nodig opschalen. Zo kan het MIT onder meer:

  • jou als begeleider extra ondersteunen;
  • scholing/coaching adviseren voor het team;
  • adviseren over aanpassing van de huidige woonvoorziening of de huidige behandeling;technische hulpmiddelen regelen;
  • tijdelijk multidisciplinaire zorg en behandeling op maat bieden;een tijdelijke (revalidatie)opname en/of behandeling op een andere voorziening organiseren.

Hulp in de eigen vertrouwde omgeving…

Uitgangspunt is dat een cliënt zoveel mogelijk binnen zijn eigen vertrouwde omgeving verblijft. Eerst kijkt het MIT daarom naar mogelijkheden om de cliënt in de eigen omgeving te helpen. Bijvoorbeeld door de behandeling aan te passen of door bepaalde hulpmiddelen te regelen. Het kan voorkomen dat een cliënt terugkomt op de voorziening na een behandeling in het ziekenhuis. Op zulke momenten kan het MIT preventief bijspringen. Op die manier kan de cliënt revalideren, in zijn eigen vertrouwde omgeving.

…óf ergens anders

Is revalideren in de eigen vertrouwde omgeving niet mogelijk? Dan kan het MIT waar nodig, in samenwerking met zorgbemiddeling, een revalidatieopname regelen op een plek die (tijdelijk) beter past.

Contactgegevens