Verzuim

Preventief spreekuur

Voorkomen is beter dan genezen, daar is het preventieve spreekuur voor bedoeld. Als je vragen hebt over je werk en (dreigende) gezondheidsklachten. Hiervoor kun je terecht bij de bedrijfsarts of de Arbo verpleegkundige voor een preventief spreekuur Je kunt een afspraak maken via het secretariaat 088-6112233.

Telefonisch preventief spreekuur

Ook kun je gebruik maken van het telefonisch spreekuur op woensdag tussen 13.00 uur en 14.00 uur. Je kunt bellen naar het secretariaat van de BGZ  088-6112233

Re-integratie

Wanneer je als medewerker door klachten niet instaat bent om je eigen werk te doen is er sprake van verzuim. Natuurlijk willen jij en de Amarant dat je zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Soms duurt dat langer en is hier extra ondersteuning bij nodig. Deze begeleide terugkeer naar passend werk noemen ze re-integratie. Een re-integratietraject kan een grillig verloop hebben als gevolg van wisselende belastbaarheid van de medewerker. Wat in elk traject terugkomt zijn de rechten en plichten voortkomend uit de Wet Verbetering Poortwachter. In onderstaand schema zie je globaal de formele stappen die gezet worden gedurende een re-integratietraject. Kijk voor uitgebreide informatie ook eens op de site van het UWV.

Werkplekonderzoek

Een goed ingerichte werkomgeving helpt jou om op gezonde wijze je werk te doen. Soms is het fijn als er dan iemand meekijkt. Heb je vragen over bijvoorbeeld houding, beweging, het gebruik van hulpmiddelen, fysieke belasting of de inrichting van je werkplek. Neem dan contact op met onze bedrijfsfysiotherapeut Monique van der Hooft. Zij kan je voorzien van een praktisch advies.

Monique is bereikbaar via de afdeling BedrijfsGezondheidsZorg 088 6112233

De Arbo catalogus

De Arbo catalogus is speciaal ontwikkeld voor werknemers die werkzaam zijn in de GHZ. De inhoud van deze Arbo catalogus is specifiek afgestemd op de zeer diverse werksituaties zoals deze in de gehandicaptenzorg voorkomen.

Contactgegevens