Fysieke belasting - Algemeen

Fysieke belasting is de belasting die het houdings- en bewegingsapparaat van mensen (rug, nek, schouders, ledematen, gewrichten en spieren) ondervindt tijdens fysieke arbeid.

Fysieke belasting is niet gezondheidsbedreigend, fysieke overbelasting wel. De overbelasting die kan ontstaan hangt samen met:

  • de aard en duur van de ingenomen houding;
  • de grootte van de uitgeoefende krachten;
  • de frequentie waarmee de taak wordt uit gevoerd.

Niet alleen te zwaar of te vaak tillen of dragen kan dus fysieke overbelasting geven, maar ook werken in een slechte houding. Overbelasting van houdings- en bewegingsapparaat kan zorgen voor gezondheidsklachten en blijvende invaliditeit.

Het is vaak een sluipend proces

Het lastige van fysieke overbelasting is dat je te maken hebt met een sluipend proces. We weten wat de gevolgen kunnen zijn, maar het is gemakkelijker om vandaag “even door te gaan” dan oog te hebben voor mogelijke klachten van morgen.

De Arbo catalogus

De Arbo catalogus is speciaal ontwikkeld voor werknemers die werkzaam zijn in de GHZ. De inhoud van deze Arbo catalogus is specifiek afgestemd op de zeer diverse werksituaties zoals deze in de gehandicaptenzorg voorkomen.

Contactgegevens