Nazorg

Ieder mens maakt ingrijpende ervaringen mee. Ook binnen ons werk worden we hiermee geconfronteerd. We hebben ieder onze eigen, unieke verwerkingsmogelijkheden. Verwerken doe je alleen, met andere en soms heb je er wat hulp bij nodig.

Hoe eenieder een gebeurtenis ervaart en verwerkt, is persoonlijk. Er zijn drie kenmerkende symptomen. Het zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis.

Drie symptomen zijn kenmerkend:

  1. Veelvuldige herbeleving; een film van de gebeurtenis of flarden ervan blijven zich voor je afspelen.
  2. Vermijding; je ontloopt prikkels die met de gebeurtenis te maken hebben
  3. Verhoogde waakzaamheid; je bent erg alert en soms ook prikkelbaar

Een verwerkingsproces verloopt met vallen en opstaan. Belangrijk is dat er een stijgende lijn is en dat de klachten langzaam afnemen. Als dit binnen 4-6 weken niet het geval is, dan kan er sprake zijn van een verstoorde verwerking.

Veel voorkomende klachten:

Vermoeidheid, concentratieproblemen, verhoogde spierspanning, hoofdpijn, brok in je keel.

Veel voorkomende gevoelens:

Schaamte, teleurstelling, neerslachtigheid, wanhoop, angst, boosheid, schuld.

Waar kun je terecht voor je zelf of je collega?

Eerste opvang:

De eerste opvang en ondersteuning na een incident gebeurt door collega’s, de manager krachtige teams en vaak ook mensen uit je eigen omgeving.

Collegiale ondersteuning:

Het nazorg team bied collegiale ondersteuning bij ieder verwerkingsproces. In het nazorgteam zitten daarvoor op geleide collega’s van de Amarant Groep waarbij je je verhaal kwijt kunt, je klachten kunt bespreken en kunt bekijken hoe je verwerkingsproces verloopt. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

Professionele ondersteuning:

Wanneer een verwerkingsproces moeizaam verloopt, dan zijn er verschillende opties. Vanuit het nazorgteam kan via de BGZ worden doorverwezen naar interne of externe specialisten.

Voor vragen en inzet nazorgteam

088 – 611 22 33

Contactgegevens