Meldingsplichtige arbeidsongevallen

De Arbowet verplicht werkgevers om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct aan de Inspectie SZW te melden (binnen 24 uur).  Meer hier over in de folder van de Inspectie SZW download hem hier

De meldingsplicht geldt voor eigen medewerkers, maar ook medewerkers die onder gezag van de werkgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten. Bij twijfel of een arbeidsongeval meldingsplichtig is, kunt u contact opnemen met de BGZ. Buiten kantooruren bepaalt de bereikbaarheidsdienst of het arbeidsongeval moet worden gemeld.

Bijgevoegd is een document waarin de vragen staan die de Inspectie SZW zal stellen bij het melden. Het is handig om deze vooraf door te nemen, zodat je bij vragen vanuit de inspectie al gegevens paraat hebt. Download hem hier

Handig om te weten:

Kamer van koophandel nummer van de Amarant groep: 41096992, Bredaseweg 412, Tilburg.

Locatie van het ongeval:

Dit moet een bestaand adres zijn. Bijvoorbeeld locaties op Daniel de Brouwerpark hebben als adres, Bredaseweg 570. Je geeft daarna de naam van de voorziening wel door.

De Arbo catalogus

De Arbo catalogus is speciaal ontwikkeld voor werknemers die werkzaam zijn in de GHZ. De inhoud van deze Arbo catalogus is specifiek afgestemd op de zeer diverse werksituaties zoals deze in de gehandicaptenzorg voorkomen.

Contactgegevens