Nazorg en trauma opvang bij andere organisaties

Manager en medewerkers van BGZ en het nazorgteam gingen op onderzoek bij de politie om ervaringen uit te wisselen. De politie kent 50.000 medewerkers en het nazorgteam bestaat ook uit collegiale ondersteuning. De nazorg loopt bij hen 24/7 via de centrale meldkamer. Binnen 48 tot 72 uur, net als bij Amarant, individuele hulp of per […]