Manager en medewerkers van BGZ en het nazorgteam gingen op onderzoek bij de politie om ervaringen uit te wisselen.

De politie kent 50.000 medewerkers en het nazorgteam bestaat ook uit collegiale ondersteuning. De nazorg loopt bij hen 24/7 via de centrale meldkamer. Binnen 48 tot 72 uur, net als bij Amarant, individuele hulp of per team geboden.

Iedere politiemedewerker wordt na een melding standaard gebeld door een nazorglid. De coördinatie, scholing en intervisies zijn in handen van bedrijfsmaatschappelijk werk.

Ook bij Amarant is er structureel overleg met het nazorgteam. Coördinatie van de aanvragen gebeurt bij het secretariaat van de BGZ. Manager Robert van Berkel faciliteert de aanname, ondersteuning en scholing van dit team. Indien nodig, wordt door de bedrijfsarts of Arbo verpleegkundige, doorverwezen naar verdere externe trauma opvang.

BGZ van Amarant heeft een goed netwerk van traumapsychologen.

Voor medewerkers die langdurig onder zware druk staan, richt de politie hun toekomstig onderzoek op “mentale check ups” en zelfscreeningtesten. Met interesse volgt Amarant deze ontwikkelingen.