Fysieke belasting ondersteunende diensten

In het Arbobesluit is bepaald dat de arbeid zo wordt georganiseerd dat de fysieke belasting geen of zo weinig mogelijk gevaren met zich kan brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

De Praktijkrichtlijnen fysieke belasting geven iedereen duidelijkheid over de grenzen tussen toelaatbare – en niet meer toelaatbare belasting tijdens het werk. Ze vormen daarmee de basis voor een effectief preventiebeleid in een instelling. Er zijn Praktijkrichtlijnen opgesteld voor zorgverleners en voor medewerkers in ondersteunende diensten.

Praktijkrichtlijnen ondersteunende diensten

https://www.arbocatalogusvvt.nl/public/file/Praktijkrichtlijnen_overigen_2009.pdf

Oefening

https://www.arbocatalogusvvt.nl/public/file/Fysieke_belasting_Gezond_je_werk_uitvoeren.pdf

Rugradar. Deze lijst kun je invullen om de fysieke belasting te bepalen en daarmee verbetervoorstellen te doen om fysieke belasting te verminderen.

http://www.ergonomiesite.be/documenten/zorg/Rugradar.pdf

Invulkaart om fysieke belasting van huishoudelijk medewerkers te meten en verbetervoorstellen te doen om fysieke belasting te verminderen

https://www.arbocatalogusvvt.nl/public/file/HZ%20meter.pdf

Contactgegevens