MIT (multidisciplinaire ondersteuning)

MIT – Multidisciplinaire ondersteuning De (gezondheids-)situatie van een cliënt kan soms plotseling veranderen, waardoor er snel (para)medische interventies nodig zijn. Op deze momenten kun je terugvallen op de expertise van het Multidisciplinair Interventie Team en werkt voor alle cliënten buiten de centrumlocaties. Het MIT helpt je graag! Waarvoor kun je het MIT inschakelen? Verandert er […]

Kantooromgeving

Kantoor – Algemeen Werkplekafmeting Hoe groot moet een (flexibele) werkplek minimaal zijn? In de arbo wetgeving wordt voorgeschreven dat de afmetingen van een werkplek zodanig moeten zijn, dat een werknemer ‘zonder gevaar voor de veiligheid, gezondheid of het welzijn’ kan werken. Daarnaast moet hij over voldoende bewegingsvrijheid kunnen beschikken. Alleen wanneer de aard van de […]

Handige filmpjes – zorg specifiek

Fysieke belasting – zorg gerelateerd Op deze pagina staan handige filmpjes die je kan gebruiken Steunkous aan- en uittrekken Doff’n Donner Praktijkrichtlijnen Statische belasting Steunkousen Verplaatsen in bed Horizontale transfers De til thermometer Checklist Gebruik actieve tillift Gebruik passieve tillift Wendy II handboek ref0309 Snelle toegang tot Bureau- en beeldschermwerk Bedrijfshulpverlening (BHV) Verzuim & reintegratie […]

Til thermometer

De Til thermometer Met de Til thermometer kun je eenvoudig op afdelings-, team- of organisatieniveau in kaart brengen wat de fysieke belasting is, wat de zorgzwaarte is en hoe ver je bent met het preventiebeleid. Door dit regelmatig te doen, kun je vergelijken hoe deze drie onderwerken zich ontwikkelen. Voor cliënten in de mobiliteitsklassen A […]

Mobiliteit klassen

Fysieke belasting – Mobiliteit klassen Binnen de Amarant Groep wordt veel gebruik gemaakt van de mobiliteitsklasses. Deze klasses van A tot en met E, bepalen in welke mate een cliënt zelf mobiel is of ondersteuning, hulp nodig heeft van hulpmiddelen om de fysieke belasting te verminderen voor de medewerkers. Aan de hand van de klasses […]

Werkdruk

Werkdruk – Algemeen Wat is werkdruk? Werkdruk is wat anders dan het druk hebben op je werk. Zolang je het als werknemer kunt bolwerken, hoeft het niet tot problemen te leiden. Sommige mensen vinden het zelfs prettiger om het druk te hebben dan om zich te vervelen. Op het moment dat de balans tussen de […]

Gevaarlijke stoffen – Algemeen

In zorginstellingen wordt gewerkt met stoffen en preparaten (mengsels of oplossingen van stoffen) die een zeker gevaar vormen voor de gezondheid. Denk maar eens aan het veelvuldig gebruik van desinfectiemiddelen , de reiniging van scopen, medische gassen en bepaalde geneesmiddelen. Maar ook het vaatwasmiddel en de schoonmaakmiddelen die gebruikt worden zijn zeker niet zonder risico’s. […]

BHV

BHV (Bedrijfshulpverlening In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht goede hulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer BHV’ers aan te wijzen. Taken van bedrijfshulpverleners (BHV’ers) De Arbowet geeft niet veel regels voor de BHV. Maar de wet […]