De resultaten van de VGW enquête zijn bekend en geanalyseerd

Meer dan 1400 ingezonden vragenlijsten,  gaan input leveren voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden binnen de gehele Amarant Groep.

De Arbo werkgroepen binnen de divisies gaan een Plan van Aanpak op stellen. De deze werkgroepen wordt gevormd door Divisiedirecteur en vertegenwoordigers  als Manager Krachtig Teams, Arbo contactpersonen, personeelsconsulent, OC-lid, werknemers en de Arbocoördinator.

De gegevens hebben we op twee manieren geanalyseerd. Op totaal Amarant niveau en per divisie. Hierdoor kunnen we opvallend heden snel inzichtelijk krijgen.

Totaal Amarant

Arbozorg verbeterpunten:

 • Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden
 • Samenwerking, overleg
 • Functie inhoud

Fysieke belasting:

 • Beeldscherm- / zittend werk
 • Werkhouding

Werkomgeving/ inrichtingseisen:

 • Klimaat

Psychosociale arbeidsbelasting :

 • Werkdruk
 • Werktempo / werkverstoringen
 • Pesten, seksuele intimidatie en discriminatie

Bestuursbureau

Arbozorg verbeterpunten:

 • Aandachtspunten genoemd bij Amarantgroep

Fysieke belasting:

 • Beeldscherm- / zittend werk
 • Werkhouding

Werkomgeving/ inrichtingseisen:

 • Klimaat

Psychosociale arbeidsbelasting :

 • Werkdruk
 • Werktempo / werkverstoringen
 • Pesten, seksuele intimidatie en discriminatie

Percentage inzendingen

Bestuursbureau
14%
Intensieve Behandeling
10%
Jeugd
10%
SELF BV
13%
Services
26%
Sociaal Domein
14%
VG Specialistische Zorg
8%
Wonen in de Wijk
13%

Contactgegevens

Algemene gegevens