BHV

BHV (Bedrijfshulpverlening In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht goede hulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer BHV’ers aan te wijzen. Taken van bedrijfshulpverleners (BHV’ers) De Arbowet geeft niet veel regels voor de BHV. Maar de wet […]