Op verzoek van medewerkers zijn we in november 2017 vanuit de BGZ gestart met de lotgenotengroep medewerkers met kanker.

Er zijn 3 bijeenkomsten geweest en deze zijn als positief ervaren.

Daarom willen wij, bij voldoende interesse, een 2e groep gaan starten in het najaar van 2018.

 

In de lotgenotengroep zal het gaan om het uitwisselen van ervaringen en het delen van informatie.

Daarnaast worden er ook thema’s besproken, deze worden in overleg met de deelnemers gezamenlijk gekozen.

Alvorens de groep te gaan starten willen we graag weten of er voldoende interesse is.

 

Mocht je interesse hebben dan kun je je opgeven bij Jolanda Hoogeland, afdeling BGZ door een mail te sturen met je naam en telefoonnummer naar j.hoogeland@amarantgroep.nl

 

Jolanda Hoogeland (Arbo Verpleegkundige / verpleegkundig overgangsconsulent)

Ellen Offinga (Mantelzorgmakelaar )