Uit onderzoek is gebleken dat bijna één op de vier medewerkers in de zorg een baan combineert met mantelzorgtaken. Het is de verwachting dat het aantal mantelzorgers zal toenemen, onder andere door de vergrijzing en de tekorten in de zorg.

 

Je kunt je wellicht een voorstelling maken wat het betekent om mantelzorger te zijn. Misschien heb je zelf voor een langere periode intensief voor iemand gezorgd, heb je van nabij meegemaakt dat iemand mantelzorger is, of wellicht ben je zelf mantelzorger.

‘Mantelzorger zijn’ is niet niks; het geven van mantelzorg vraagt het nodige. Zeker als de persoon in kwestie een baan heeft.

De praktijk heeft uitgewezen dat mantelzorg en werk goed te combineren zijn, mits er bewust mee om wordt gegaan. Zowel door de werkgever als de werknemer.

Op deze manier kan overbelasting worden voorkomen, en kunnen mensen zowel hun werk als hun zorgtaken goed in balans houden, en goed ten uitvoer brengen.

Uit onderzoek blijkt dat het zichtbaar en bespreekbaar maken van mantelzorg veel goede oplossingen kan opleveren. Als leidinggevenden, personeelsfunctionarissen, medewerkers en mantelzorgers zich bewust zijn van de vele flexibele ondersteuningsmogelijkheden als aanvulling op verlofregelingen en met elkaar naar werkbare oplossingen zoeken, kan mantelzorg en werk beter gecombineerd worden.

 

Daarnaast hebben mantelzorgers soms een extra steuntje in de rug nodig, om te voorkomen dat alles boven het hoofd gaat groeien of is gegroeid.

De mantelzorgmakelaar kan samen met de mantelzorger een analyse maken van de mogelijke problemen of vragen die er spelen. Deze worden ook wel regeltaken genoemd.

Wat kan de mantelzorgmakelaar  voor de medewerker doen:

Overnemen regeltaken (ontzorgen)

De wet- en regelgeving in ons zorgstelsel is voortdurend in beweging. Nieuwe initiatieven komen en gaan. Waarschijnlijk weet de medewerker al veel van wat er geregeld moet worden. De mantelzorgmakelaar is op de hoogte van de laatste aanpassingen en ontwikkelingen en kan de medewerker ontzorgen door de regeltaken over te nemen.

Want wat is belangrijk: De noodzakelijke zorg rondom de naaste wordt goed in kaart gebracht met als doel: De zorg rondom de naaste goed te regelen. Wat de medewerker mogelijk ruimte geeft om in balans te blijven

De medewerker kan een afspraak maken met de mantelzorgmakelaar, te bereiken via de afdeling BGZ. Maar ook kun je als  manager of personeelsconsulent medewerkers doorverwijzen. Lees meer over het mantelzorgmakelaar spreekuur

Op dit moment worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht omdat het als service vanuit de BGZ/ Academie is ingezet.

Op termijn zal er ook een publicatie de spotlight verschijnen om de medewerkers op de hoogte te brengen.

 

Hopende op aandacht voor uw mantelzorgende medewerker teken ik met,

Ellen Offinga

Opleidingsadviseur & Servicepunt Scholingen.

T:0134693326  |  M: 0683573535

e.offinga@Amarantgroep.nl