Organisaties zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om medewerkers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is niet (wettelijk) verplicht, maar maakt voor de Amarant Groep een belangrijk onderdeel uit van dit beleid. Daarom hebben wij twee interne vertrouwenspersonen en één externe vertrouwenspersoon aangesteld. De medewerker is vrij in zijn keuze welke vertrouwenspersoon hij benadert.

 

Wanneer kun je de vertrouwenspersonen benaderen?

Als een collega richting jou gedrag vertoont wat jij als ongewenst ervaart. Je kunt hierbij denken aan:

Laat niet na om bij twijfel een vertrouwenspersoon te benaderen.

 

Bereikbaarheid

Als je op AmarantWeb in de telefoongids het woord vertrouwenspersoon intypt, krijg je een overzicht van alle vertrouwenspersonen, zowel voor cliënten als voor medewerkers. Via het telefoonnummer kun je hen bereiken, of een boodschap inspreken zodat de vertrouwenspersoon je kan terugbellen. Na een eerste (telefonisch) contact maakt de vertrouwenspersoon een afspraak op een neutrale plek buiten Amarant.

 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon treedt op als aanspreekpunt voor medewerkers die een melding of klacht hebben over ongewenst gedrag of verstoringen in de arbeidsverhoudingen. Hij verzorgt de eerste opvang van medewerkers die hulp en advies nodig hebben en draagt verantwoordelijkheid voor de begeleiding, ondersteuning en advisering. De vertrouwenspersoon ondersteunt de medewerker bij het zoeken naar acceptabele oplossingen en stimuleert de medewerker zelf een oplossing te bewerkstelligen.

 

Vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht

De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van medewerkers en heeft een geheimhoudingsplicht.

 

De positie van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Hij staat aan de kant van de medewerker en handelt uitsluitend met toestemming en/of instemming van de medewerker.

Meer over de regeling vertrouwenspersonen