De afgelopen twee jaar hebben we griepgolven gehad, die langer duurden dan gebruikelijk.

Hoe moeilijk is het om een rooster dicht te krijgen als de ene collega na de andere wordt geveld door het griepvirus. Je zult het vast al eens hebben meegemaakt. Het vaker terug moeten komen, het werken met invalkrachten, de zorg continuïteit die daarmee een risico loopt. Zeker in de huidige tijd, met teams, die structureel al personeel tekort komen, de hoge werkdruk die wordt ervaren door medewerkers, minder invalkrachten die beschikbaar zijn, misschien toch de moeite waard om het halen van de griepspuit te overwegen.

 

Hoe meer medewerkers en cliënten gevaccineerd zijn door het halen van de griepspuit, hoe hoger de beschermingsgraad tegen het griepvirus. En hoe minder medewerkers en cliënten ziek worden, hoe groter de continuïteit van zorg, uiteindelijk worden we daar allemaal beter van.

 

Als werkgever wil de Amarantgroep iedereen in de gelegenheid stellen de griepspuit gratis te halen. Wil jij hier gebruik van maken, voor jezelf, je collega en je cliënten? Neem dan contact op met één van de medische diensten van de Amarantgroep. Zij zullen je vraag oppakken en met jou verdere afspraken maken.

 

Heb je vragen over de griepspuit, ga dan naar onderstaande link:

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep/Griepprik/

of neem contact op met de medische diensten.