Wat te doen bij prik­‐, snij­‐, bijt, krab of spatincidenten?

Iedere instelling waar medewerkers risico lopen op blootstelling aan infectieziektes hanteert een goed uitgetest, werkbaar en regelmatig onderhouden prikaccidentenprotocol.

Als een medewerker zich prikt of snijdt aan een spuit of ander voorwerp dat mogelijk besmet materiaal bevat, dan is onmiddellijk en doelmatig handelen belangrijk. Dit houdt in dat er meteen bekeken wordt of er besmettingsrisico’s zijn die acute behandeling vragen (binnen 2 uur is voorsommige infecties noodzakelijk!). Hiervoor hanteert u een calamiteitenkaart.

Download hier de calamiteitenkaart Prik-, bijt, snij en spataccidenten

Contactgegevens