In de normale omstandigheden van iedere dag bied jij de meest optimale zorg aan de cliënten ten behoeve van hun gezondheid, welbevinden en geluk. In het geval van een calamiteit of bijzondere gebeurtenis (denk bijvoorbeeld aan een brand) kan deze dagelijkse zorg in gevaar komen. Dan lukt het soms niet meer om alle zorg die ze gewend zijn, te bieden. In het geval van een brand is het belangrijk dat jij jezelf en je cliënten in veiligheid kan brengen…

Heb jij voldoende tools om ervoor te zorgen dat je deze veiligheid kan garanderen? Vind je dat er meer moet gebeuren om de brandveiligheid van de woning te laten aansluiten bij de risico’s van het gedrag van de cliënt? Sluit de BHV scholing voldoende aan bij de praktijk? Wil je dat de risico’s van het gedrag of kenmerken van de cliënt het onderwerp van gesprek is ten aanzien van brandveiligheid en niet de wet- en regelgeving?
Kortom, wil je meedenken om veiligheid te laten aansluiten bij de specifieke kenmerken van de cliënt, de mate van zelfredzaamheid en het type huisvesting?
Ga hier naar het aanmeldformuler voor een van de 4 sessies!
Bureau Veiligheid
Divisie Services