Hartelijk voor je inzending van de vragenlijst.

Vanwege de gegeven antwoorden is het in jouw geval noodzakelijk een BHV-er van de afdeling of locatie te raadplegen over het bedrijfsnoodplan. Of bij het ontbreken van bepaalde BHV-artikelen!.
1 Is er geen BHV-er  aanwezig, maak dit dan een agendapunt op het eerst volgende werkoverleg.

2 Ben je niet bekend met het bedrijfsnoodplan – Laat je dan door een BHV-er informeren wat je moet doen ingeval van een calamiteit.

3. Weet je niet welke vluchtwegen je moet gebruiken op je voorziening? Dan raden we je aan om met je collega’s een dag een tijdstip af te spreken voor een ontruimingsinstructie, Via de link kan je aanmelden voor ontruimingsinstructie

3. Is er een brandmeldinstallatie, maar weet je niet hoe die werkt? Dan raden we je aan om met je collega’s een dag een tijdstip af te spreken voor instructie. Zie aanmelding werking brandmeldinstallatie.